Kilka słów o psychoterapii i Terapii Gestalt

Pojęcie psychoterapia pochodzi od greckiego słowa psyche (dusza) i therapein (leczyć) i oznacza leczenie duszy. Nie oznacza to jednak, że psychoterapia odnosi się wyłącznie do leczenia chorób. Zgodnie z definicją WHO

Zdrowie nie jest brakiem choroby czy cierpienia, lecz stanem w pełni dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Terapia Gestalt ma na celu przywracanie i utrzymywanie tak pojmowanego zdrowia. Ma zastosowanie zarówno w leczeniu jak i profilaktyce zdrowia psychicznego.

Terapia Gestalt należy do humanistyczno-egzystencjalnego nurtu psychoterapii. W odróżnieniu od psychoanalizy i behawioryzmu, u podłoża których leży koncepcja człowieka zdeterminowanego przez historię jego życia (psychoanaliza) i bodźce z otoczenia (behawioryzm), w psychoterapii Gestalt człowiek postrzegany jest jako kierujący swoim życiem, podejmujący decyzje o tym, w jaki sposób jest w świecie. Psychoterapia Gestalt pomaga być bardziej świadomym swoich uczuć, potrzeb, doświadczeń płynących z ciała. Pomaga w odkrywaniu swoich zasobów. Daje sposobność do odkrywania nowych możliwości.

Terapia Gestalt ma zastosowanie zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce zdrowia psychicznego.