O mnie

Delikatność i godność wypływa z głębi serca, a nie z lekcji tańca

Fiodor Dostojewski

Jestem psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt. Ukończyłam Szkołę trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i uzyskałam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Od ponad dziesięciu lat w gabinecie spotykam osoby, które borykając się z różnego rodzaju problemami, postanowiły sięgnąć po wsparcie psychoterapeutyczne. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów egzystencjalnych, uwikłanymi w trudne relacje, samotnymi, niepewnymi swojej tożsamości i drogi, doświadczającymi lęków, cierpiącymi z powodu dolegliwości somatycznych, jak również z powodu chorób i zaburzeń psychicznych. Pracuję w oparciu o relację terapeutyczną. Hołduję przekonaniu, że każdy z nas jest jedynym ekspertem od swojego życia, to znaczy jest osobiście zdolny rozpoznać kim jest oraz dokąd i w jaki sposób chce w życiu dotrzeć. Jeżeli ktoś ma trudność z takim rozpoznaniem, to prawdopodobnie wynika ona z doświadczenia braku czy nieadekwatnego wsparcia. Właśnie dlatego swoją pracę widzę jako wspieranie moich klientów w poznawaniu siebie, swoich potrzeb i zasobów. Widzę ją jako towarzyszenie w drodze do satysfakcjonującego życia; Jako towarzyszenie w drodze do siebie.

Kwalifikacje

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG)

Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie

Studia magisterskie z zakresu socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim

Doświadczenie zawodowe

Indywidualna praktyka w zakresie psychoterapii

Firma Szkoleniowa „PRAXE” (szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji pomocy społecznej)

Szkoła Demokratyczna Droga Wolna

Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne Carpe-Diem

Specjalistyczny Zespół ds. pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Dział Metodyczny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Szkolenia

„Psychopatologia – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt” Praca z pacjentem doświadczającym depresji, żałoby i myśli samobójczych – Jan Roubal, PTPG, Warszawa

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Warsztaty umiejętności wychowawczych wg. metody Faber i Mazlish dla realizatorów, uprawniające do prowadzenia zajęć dla rodziców i wychowawców. Lider Programu – Jadwiga Lewandowska, Poznań

„Wprowadzenie do terapii krótkoterminowej”, Polski Instytut Eriksonowski filia Poznań

Udział w konferencjach

2017 – Konferencja „Integracja Psychoterapii w Dezintegrującym się Świecie”, PSIP, Warszawa

2016 – „The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized word” Konferencja organizowana przez The Association for the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT) oraz The European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Taormina/Włochy

2016 – V Międzyuczelniana Konferencja „Dzień mózgu”, WHUS, PUM, Szczecin

2014 – „Pomiędzy – Wśród – Razem. Szukając tego co łączy” IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), Wrocław

2014 – „Barwy Gestalt” Konferencja Instytutu Terapii Gestalt, Kraków

Publikacje

„Znaczenie nadane w terapii, czyli o diagnozie w terapii gestalt” w: magazyn o psychoterapii gestalt „Fenomen psychoterapii”, nr 1(2)2017

„Wojna płci” w: kwartalnik literacko-kulturalny „eleWator”, nr 6 (4/2013)

Superwizja

Swoją pracę superwizuję u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Staże

II Oddział Ogólnopsychiatryczny SPSZOZ „Zdroje”

Instytut Terapii Gestalt (w zakresie treningu grupowego)

Poradnia Zdrowia Psychicznego SPSZOZ „Zdroje”