Konsultacje

Konsultacje służą rozpoznaniu natury problemu lub sytuacji życiowej zgłaszającej się osoby w celu określenia właściwej formy pomocy. Zwykle obejmują one od jednej do pięciu sesji trwających po 50 minut.

Powody do umówienia się na taką wizytę mogą być różne:

  • poczucie niezadowolenia z życia i chęć zmiany,
  • poczucie zagubienia, osamotnienia, wyizolowania, nierozumienia,
  • doświadczanie długotrwałego lęku, smutku lub przygnębienia
  • poczucie nieustającego zmęczenia i kłopoty ze snem,
  • rozdrażnienie, wybuchy złości, niepokój z niewiadomych powodów,
  • dolegliwości o charakterze psycho-somatycznym,
  • nerwica, depresja, zaburzenia odżywiania, fobie lub inne dolegliwości,
  • zalecenie lekarza lub innego specjalisty,
  • i wiele innych.