Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna opiera się na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z klientem. Rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, tzw. konsultacjami. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający cel terapii, częstotliwość sesji, czas trwania terapii i inne kwestie regulujące kontakty pomiędzy psychoterapeutą i klientem istotne dla przebiegu procesu psychoterapii. Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednej sesji terapeutycznej w tygodniu. Czas trwania sesji to 50 minut.

Oferuję pomoc psychoterapeutyczną w sytuacjach:

  • problemów emocjonalnych
  • kryzysów życiowych
  • depresji i dystymii
  • zaburzeń osobowości
  • objawów nerwicowych
  • zaburzeń odżywiania
  • problemów w związkach
  • problemów seksualnych
  • lęków