Ukończyłam Szkołę trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Tam też aktualnie superwizuję swoją pracę. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG).

Moje pierwsze doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Przez kilka lat zajmowałam się również wsparciem w formie szkoleń i doradztwa kierowanym do pracowników socjalnych.

W moim gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną.