Warsztat psychoterapeutyczny „Kobiecość. Obraz niedokończony” to spotkanie kobiet zainteresowanych wzajemnym bogaceniem się.

Będziemy zajmować się tym, co niejasne, zmieniające się, czasem trudne, lub trudne do pogodzenia, czy zrozumienia.

Będziemy szukać i odkrywać, to co możliwe, dobre, przynoszące satysfakcję, dające poczucie spełniania się, przynoszące radość i…

Będziemy poznawać możliwości, jakie niesie ze sobą dla każdej z nas spotkanie kobiet.

Będziemy się wzbogacać.

Będziemy „malować” kolejne fragmenty obrazu, który tworzy się i zmienia przez całe życie. Obrazu, który każda z nas nosi w sobie.
Zawsze niepowtarzalny obraz kobiecości.

Warsztat trwa 12 godzin zegarowych.
Termin: 29-30 marca 2013 r.
Koszt: 180 zł